Noritsu D705

Noritsu D705 Green

Dla rozszerzających swoją działalność i dla nowych użytkowników

Podobnie jak w innych suchych maszynach NORITSU, D705 umożliwia drukowanie na papierach w roli- jednostronnie oraz na papierach ciętych jedno i dwustronnie. Dlatego nadaje się zarówno do produkcji doskonałej jakości zdjęć, jak i do wytwarzania innych produktów fotograficznych o wartości dodanej. D705 wykonuje zdjęcia o różnych formatach, począwszy od 9 x 9 cm przez 25 x 30 cm do 25 x 61 cm, a ewentualnie także w formacie panoramicznym 25 x 171 cm. Zdjęcia na papierach ciętych wykonywane są do formatu A4. Arkusze papieru podawane do podajnika pojedynczych arkuszy mogą być jedno lub dwustronne (do fotoksiążek).
Maszyna posiada dodatkowy, zewnętrzny magazyn na papier w rolce. Korzystanie z niego, pozwala na wygodne i efektywne wykorzystanie możliwości maszyny, dzięki jednoczesnemu załadowaniu jednego papieru do maszyny i drugiego do magazyny zewnętrznego. Istnieje możliwość „spięcia” dwóch i więcej maszyn D705 i taką konfigurację przy której będą pracowały w tandemie, produkując zdjęcia w podwójnej (wielokrotnej) prędkości - do 1300 zdjęć na godzinę w formacie 10 cm x 15.
Maszyna D705 standardowo pracuje w rozdzielczości 720dpi, którą np. przy pracach profesjonalnych można zwiększyć aż do 1440dpi..

Specyfikacja

Typ Fotograficzna maszyna atramentowa do zdjęć na papierze w rolkach i na papierach ciętych w ryzach, z opcją druku dwustronnego dla papierów ciętych. Maszyna wykonuje zdjęcia, fotoksiażki, okładki fotoksiążek, zaproszenia, wizytówki, karty pocztowe (wszystko dwustronnie lub jednostronnie) i wiele innych produktów z zakresu małej poligrafii.
Pliki wejściowe* Pliki cyfrowe w formatach JPEG, TIFF, PNG, RAW DNG i S/W, CN i Cu i z materiałów refleksyjnych po ich digitalizacji za pomocą opcjonalnych skanerów
Szerokości papieru, długość odbitek 102, 127, 152, 203 i 254 mm
od 8.9 cm do 175.7 cm (z użyciem komputera RIP PC- opcja- standard w Polsce)
Formaty zdjęć (wymiary nominalne)** Dla zdjęć na papierze z roli od 9 x 13 cm do 25.4 x 174.0 cm *1
Dla zdjęć na papierze ciętym (jedno i dwustronnym) od 10 x 20 cm do A4 (21.0 x 29.7 cm)
Format maksymalny zdjęć (wymiar nominalny)** Zdjęcia panoramiczne 25.4 x 174.0 cm *1
Wydajność produkcyjna (nominalna)** 650 zdjęć/h 10 x 15 cm przy rozdzielczości720 dpi
195 zdjęć/h 25 x 30 cm przy rozdzielczości 720 dpi
System druku Piezo-inkjet technology; 4 colours with dot size manipulation (DSM)
Rozdzielczość (do wyboru) 720 x 720 dpi lub 1440 x 1440 dpi
Informacje dodatkowe Papier w rolkach o szerokości do 254 mm (10 cali), ładowany z zewnętrznego magazynka i wewnętrznego zasobnika na rolkę papieru; Deck papieru z podciśnieniowym przysysaniem papieru i łatwymi do utrzymania w czystości absorberami- łatwo wyjmowanymi do mycia pod bieżącą wodą; Opcjonalny sorter na 8 zleceń z wizualizacją przerywanego zlecenia, zlecenia ekspresowego itp.; Zdjęcia na papierze ciętym jedno i dwustronne, z podajnika papieru w ryzie.
Przestrzeń zajmowana przez maszynę i waga urządzenia Powierzchnia netto ok. 0,35 m²; obszar pracy ze strefą obsługi, co najmniej 2,5m² Masa własna maszyny, bez papieru ok. 100 kg
Zasilanie 230 V AC socket outlet / 16 A
Kompatybilne urządzenia systemowe (opcjonalne) Skanery Noritsu- Modele LS-600, LS-1100, HS-1800; RIP *1  -PC (Raster Image Processor); "High Photo Transfer " terminal klienta/ Fotokiosk i oprogramowanie dla zakładu, do przetwarzania zleceń z terminali/ Fotokiosków
Inne Łatwa obsługa maszyny z poziomu oprogramowania EZ Controller (w języku polskim) i z instrukcją użytkowania w języku polskim, łatwo  modernizowany komputer stacji roboczej dostosowany do aktualnych wymagań rynkowych; podobnie komputer RIP PC, dostępny zdalnie. Możliwość serwisowania komputerów i oprogramowania on-line zdalnie bez konieczności wizyty serwisu w zakładzie

Komentarz do *

Czytniki mediów cyfrowych w komputerach EZ Controller lub w kompatybilnych terminalach fotokiosków HPT obecnie instalowanych do komputerów (charakterystyka, parametry, wydajność, obecna specyfikacja urządzenia- czytnika zawarte są każdorazowo w specyfikacji dostarczonego urządzenia).

Komentarze do **

Dane maszyny, wielkości formatów zdjęć, wydajność i inne charakterystyki urządzenia każdorazowo zawarte są w specyfikacji urządzenia dostarczanej wraz z urządzeniem.
Urządzenia dostarczane do różnych krajów mogą się różnić między sobą wyposażeniem i oprogramowaniem, i mogą odbiegać od powyższej specyfikacji obowiązującej dla urządzeń dostarczanych przez dystrybutora w Polsce.

Komentarz do *1

Maksymalna długość odbitek wynosi 175.7 cm przy użyciu opcjonalnego komputera RIP-PC, w przeciwnym wypadku, maksymalna długość odbitek wynosi 60 cm.